2019-11-03: Halloween, Washington Metro (2019)

2019-10-28: Washington Metro (2019)

2019-10-28: Central Park, New York City (2019)

2019-10-26: New York, New York (2019)

2019-10-26: New York, New York (2019)

2019-10-20: Washington, DC (2019)

2019-10-13: Washington Metro (2019)

2019-10-05: Washington, DC (2019) - Intensity

2019-10-01: Washington, DC (2019)

2019-09-22: Washington, DC (2019)

2019-09-12: Opatja, Croatia (2019)

2019-09-01: Ljubljana, Slovenia

2019-08-24: Washington, DC (2019)

2019-08-20: Washington, DC (2019)

2019-08-15: Washington, DC (2019)

2019-08-15: Washington, DC (2019)

2019-08-13: Bethesda, Maryland (2019)

2019-08-13: Washington, DC (2019)

2019-08-13: Washington, DC (2019)

2019-08-10: Washington, DC (2019)

2019-08-07: Washington, DC (2019)

2019-08-07: Washington, DC (2019)

2019-08-04: Washington Metro (2019)

2019-08-02: Washington, DC (2019)

2019-07-27: Washington DC (2019)

2019-07-21: San Francisco - Oakland Bay Bridge

2019-07-20: Los Angeles (2019)

2019-07-20: San Francisco (2019)

2019-07-20: Los Angeles River

2019-07-07: Portland, Oregon

2019-07-07: Washington, DC

2019-07-07: Pensive

2019-07-06: “Endless Vacation”

2019-07-06: Washington, DC Bus Stop

2019-07-04: Miami Beach, Florida